Érdekképviselet

Egyesületünk az esélyegyenlőségi, akadálymentesítési stb. jogok érvényesítése érdekében az alábbi érdekképviseleti tevékenységeket folytatja:

  • Gyűjtjük az esélyegyenlőséggel, akadálymentesítéssel és egyéb, a látássérüléssből eredő hátrányos helyzettel kapcsolatos véleményeket, panaszokat, és igyekszünk ezeket tolmácsolni az illetékeseknek;
  • Javaslatokat nyújtunk be, illetve egyeztetéseket kezdeményezünk azoknál az intézményeknél, cégeknél, amelyeknek lehetőségük van az egyes, látássérülteket érintő problémák megoldására, a helyzet javítására (pl. Volánbusz).
  • Az Egyesület működési területén élő, dolgozó látássérültek kérésére segítséget nyújtunk mindazon helyzetekben, amikor nehézségeik vannak a munkahelyi, iskolai beilleszkedéssel kapcsolatban.
  • Részt veszünk az önkormányzati, kormányhivatali stb. tervezési folyamatokban. Önálló kezdeményezéseket teszünk a látássérültek számára hátrányos helyzetek megváltoztatására.
  • Szoros kapcsolatot tartunk a Pest megyei látássérült egyesületekkel és a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületével (VGYKE). Együttműködünk a látássérültek érdekeinek és jogainak képviseletében. Közös javaslatainkat a VGYKE továbbítja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, amely eljár a kormányzati és más szerveknél a magyarországi látássérültek képviseletében.