Adatvédelmi nyilatkozat

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének kódexe alapján, amelyet teljes egészében elfogadunk, tájékoztatjuk látogatóinkat a dulate.hu weboldal adatkezelési elveiről, valamint arról, hogy miért tartjuk szükségesnek a regisztrációt oldalunkon. A regisztráció nem kötelező, de bizonyos szolgáltatások eléréséhez megkívánjuk. A kódex teljes szövege letölthető a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének oldaláról.

Honlapunk használatakor Ön (a továbbiakban Felhasználó) elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket, melyeket időről időre megváltoztathatunk. A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat (például link, weboldal, honlap, stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Adatvédelem
A dulate.hu üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről) fokozott megtartására.

Regisztráció
A dulate.hu oldalon található szolgáltatások egy része csak regisztrált látogatóknak férhető hozzá. A regisztráció díjmentes. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban szereplő bármilyen szabály megszegése esetén az oldal üzemeltetője a Felhasználó hozzáférési jogát korlátozhatja vagy megszüntetheti.
A dulate.hu üzemeltetője kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A szerverünk által naplózott információk
Szerverünk automatikusan naplózza Felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más, a felhasználók azonosítására nem alkalmas információt. Ezeket az adatokat elemezve a dulate.huüzemeltetője a weboldal egyes részeire vonatkozó felméréseket, látogatottsági statisztikákat készít.

Cookie-k
Egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t használunk, melyet a Felhasználóink számítógépén helyezünk el. A cookie-k kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a dulate.hu előzetesen tájékoztatja a Felhasználót ennek ellenkezőjéről.

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A regisztrációnál kötelezően kitöltendőkön felül megadott adatok
A Felhasználó által az adatlapján megadott, a regisztrációkor nem kért adatokat más regisztrált Felhasználókon és a dulate.hu üzemeltetőin kívül más nem láthatja, azokat harmadik személynek nem adjuk ki.

Linkek
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a dulate.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget.